Εγκαταστάσεις

    Οι κλωβοστοιχείες, μέσα σε κτίσμα, αποτελούν τον βασικό εξοπλισμό της επένδυσης. Η μονάδα μας στεγάζει 25.000  ζώα ,και  διαθέτει  ρύθμιση των συνθηκών  του περιβάλλοντος με  σύστημα αποτελεσματικού αερισμού, καθώς και σύστημα δροσισμού και θέρμανσης, ανάλογα με την εποχή. Την παραγωγική διαδικασία ,συμπληρώνει  το υπερσύγχρονο  σφαγείο και η τυποποίηση του κρέατος των κουνελιών.

     

    Read more